Yazı Boyutu : Yazıyı Küçült Yazuyu Büyüt
Aksaray Saratlı Belediyesi İtfaiye Eri alım İlanı
25 Mayıs 2011 Çarşamba 09:28
Aksaray Saratlı Belediyesi İtfaiye Eri alım İlanı
Aksaray Saratlı Belediyesi İtfaiye Eri alım İlanı
T.C. İLAN AKSARAY ÜJ SARATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Saratlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolanna; merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayılarının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim Durumu

GİH İtfaiye Eri 10 1 E/K KPSSP9471Lise ve dengi okul mezunu olmak

GENEL TOPLAM 1

Toplam: 1 adet itfaiye eri

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53.üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanna karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkum olmamak.

4. Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

5. Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak.

6. Tartılma ve Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m. kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak

7. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlanna (KPSS) girmiş 71 puan almış olmak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 01/06/2011 Çarşamba günü 8:00'de başlayıp 01/06/2011 Çarşamba günü saat 17:00'de sona erecektir. Başvurular Saratlı Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak olup, Posta ve internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1. Başvuru formu ve Boy-Kilo Tespit Formu (Boş Başvuru ve Boy- Kilo Tespit Formu örneği Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğü'nd'-n temin edilecektir:)

2. Nüfus Cüzdanı sureti (T.C: Kimlik No'su olan)

3. KPSS Sonuç Belgesi,

4. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokobisi.

5. Son altı ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştınlacak.)

6.Askerlikle İlişkisi bulunmadığı, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olduğu veya erteletmiş olduğuna dair belge.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:

Belediyemize başvuran adaylann KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak toplam 1 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı (lise ve dengi mezunu 1X3-3) aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak lftaiye Eri adaylannın listesi belediyemiz İlan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri Saratlı Belediyesi Hizmet Binasında Hesap İşlerinden alınacaktır. Adaylar sınavda, sınava giriş belgesi ile Nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ: İtfaiye Eri adaylan için sınav 10/06/2011 Cuma günü saat 15.00 da Saratlı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda sözlü sınav olarak yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c- 567 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d- Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat

e- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi,

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Başvuran İtfaiye Eri adaylan 10/06/2011 Cuma günü saat 15.00 da Saratlı/Belediye Hizmet Binası MeclisToplantı Salonunda sözlü sınava katılacaktır.

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başanlı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve YEDEK aday belirlenir.

Sınav sonuçlan basan sırasına göre belediyemizin ilan organlan ile duyurulacak ve kazanan adaylar yazılı olarak bildirilecektir.

Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasında başarı sırasına göre atama yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir. Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı punalannı düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavlan geçersiz sayılır ve bunlann atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamalar iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklannda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulur.

Bu içeriğe ait yorum yok. İlk ekleyen siz olmak ister misiniz?
Kategorideki Diğer Haberler
Sitene Ekle   |   Reklam   |   Künye   |   RSS
Copyright © 2018 Yerel Yönetim Haberleri. Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & Tasarım : Mahmut ÖZDEMİR